हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!
 • UCP2 Setscrew type
 • UCF204F

  UCF204F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन Kg UCF204F 20 47 31 81 63 0.6 प्रति मिनट मिनेट सीमा 10000 rev वारंटी 2000 rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF205F

  UCF205F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन Kg UCF205F 25 25 34 34.1 .6. 70 0. ०.79 Rev ० प्रति रिभोल्युसन प्रति मिनेट सीमा १००००० rev वारंटी २००० बेयरिंग ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF206F

  UCF206F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलोग्राम UCF206F 30 62 38 108.5 83.4 1.23 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा 10000 rev वारंटी २००० बेयरिंग ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF207F

  UCF207F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner औंठी चौड़ाई लम्बाई छेद दूरी वजन Kg UCF207F 35 72 43 117 92 1.55 क्रान्ति प्रति मिनट सीमा 10000 rev वारंटी 2000 rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF208F

  UCF208F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलो KC UCF208F 40 80 49.1 130 102 १.87 Rev प्रति मिनट मिनेट सीमा १००००० rev वारंटी २००० बेयरिंग ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF209F

  UCF209F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन किलोग्राम UCF209F 45 85 49 49.1 136.3 104 २.१ per क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा 000००० rev वारंटी १00०० र्याभ असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF210F

  UCF210F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner औंठी चौड़ाई लम्बाई छेद दूरी वजन किलोग्राम UCF210F 50 90 51.6 143 111 २.7 प्रति मिनट मिनेट सीमा 000००० rev वारंटी १00०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF211F

  UCF211F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner औंठी चौड़ाई लम्बाई छेद दूरी वजन किलो KC UCF211F 55 100 55.5 162 १31. 3.१ प्रति मिनट मिनेट सीमा 000००० rev वारंटी १00०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF212F

  UCF212F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner औंठी चौड़ाई लम्बाई छेद दूरी वजन किलोग्राम UCF212F 60 110 65.1 175 142 4.9 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा 8000 rev वारंटी १00०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF213F

  UCF213F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner औंठी चौड़ाई लम्बाई छेद दूरी वजन किलोग्राम UCF213F 65 120 65.1 186 149 5.66 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा 7000 rev वारंटी १00०० र्याव असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCF215F

  UCF215F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन किलोग्राम UCF215F 75 130 77.8 199 159 6.78 प्रति मिनट मिनेट सीमा 7000 rev वारंटी 1300 rev असर ग्रेडिंग Z3V2 सहायक ग्रेड ग्रीस LOW-२० हाई + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
1234 अर्को> >> पृष्ठ १ /।