हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!
 • UCP204F

  UCP204F

    UC असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) MODEL lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन Kg UCP204F 20 47 31 39.3 126 63.3 95 0.6 क्रिसमस प्रति मिनेट सीमा 10000 rev वारंटी २००० भाँडो ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP205F

  UCP205F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलो KCP UCP205F 25 52 34.1 39.3 139.2 71 105 0.79 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा 10000 rev वारंटी 2000 रिभिंग ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP206F

  UCP206F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलो KCP UCP206F 30 62 38 49.2 165 82 121 १.२ minute क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा १००००० रेभ वारंटी २००० भाँडो ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP207F

  UCP207F

    UC बेयरिंग आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) MODEL lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन किलोग्राम UCP207F 35 72 43 49.3 166.3 92.7 126 1.55 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा १००००० rev वारंटी २००० भाँडो ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP208F

  UCP208F

    UC असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) MODEL lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन Kg UCP208F 40 80 49.1 55.4 183.3 99 136 १.8787 क्रान्ति प्रति मिनेट सीमा १००००० rev वारंटी २००० भाँडो ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP209F

  UCP209F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन किलोग्राम UCP209F 45 85 49.1 49.3 55.7 107.2 145 २.१ per प्रति मिनेट सीमा 000००० rev वारंटी १aring०० रेभरी असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP210F

  UCP210F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलोग्राप UCP210F 50 90 51.6 61.3 205 113 158 २. minute प्रति मिनेट सीमा 000००० rev वारंटी १00०० र्याभ असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP211F

  UCP211F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलो KCP UCP210F 55 100 55.5 61 216 125 172 3.31 क्रिसमस प्रति मिनेट सीमा 8000 rev वारंटी १ rev०० र्याव असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP212F

  UCP212F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौडाई छेद दूरी वजन किलो KCP UCP212F 60 110 65.1 72 239 140 185 4.9 क्रिसमस प्रति मिनेट सीमा 8000 rev वारंटी १00०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP213F

  UCP213F

    UC बेयरिंग आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) MODEL lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन Kg UCP213F 65 120 65.1 72 264 151 202.5 5.66 प्रति मिनट सीमा 7000rev वारंटी १00०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 गौण ग्रेड ग्रीस लो -२० हाई + २ Ball० बल जी Material सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ
 • UCP214F

  UCP214F

    यूसी असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) मोडल lnner रिंग बाहिरी घण्टा lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन किलोग्राप UCP214F 70 125 74.6 73.3 264 157 210 6.3 प्रति मिनट सीमित 7000 rev वारंटी १aring०० rev असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
 • UCP215F

  UCP215F

    UC असर आकार (मिमी) ब्लॉक (आवास) आकार (मिमी) MODEL lnner रिंग बाहिरी रिंग lnner रिंग चौड़ाई लम्बाई चौड़ाई होल दूरी वजन Kg UCP215F 75 १ 130 77 77 77..8 75..6 27 २ 27 16 १utions 21 २१8 78.7878 प्रति मिनट मिडिया सीमा 000००० rev वारंटी १00०० र्याभ असर ग्रेडिंग Z3V2 एक्सेसरी ग्रेड ग्रीस LOW-२० HIGH + २ Ball० बल G8 सामग्री Gcr15 केज लेनिएन्ट ब्लक नेटरियल HT200 सीलिंग रिंग एफ सम्पर्क प्रकार, धूलोरोधी, वाटरप्रूफ
12 अर्को> >> पृष्ठ १ / २